OWC Thunderbolt 3 10G Ethernet Adapter

Kết nối với mạng có dây và lưu trữ hiệu suất cao qua Thunderbolt 3.
Sử dụng bất kỳ máy Mac hoặc PC Windows nào có cổng máy chủ Thunderbolt 3 gốc và kết nối nó với bộ lưu trữ gắn mạng (NAS) và mạng có dây lên đến 10GbE. Bộ điều hợp di động này được cấp nguồn từ cổng thunderbolt.
Yêu cầu hệ thống:
macOS 10.13.4 trở lên
Windows 10 (Phiên bản 64-bit Phiên bản 1709 trở lên) trở lên
Hỗ trợ mạng:
10GBASE-T
  • 100 mét sử dụng cáp CAT 6A
  • 55 mét sử dụng cáp CAT 6
5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
  • 100 mét sử dụng cáp CAT 5E
Tốc độ dữ liệu được hỗ trợ
  • 10Gb/giây, 5Gb/giây, 2,5Gb/giây, 1Gb/giây, 100Mb/giây