OWC Aura Pro SSD for MacBook Air 11″ and 13″ (Late 2010-Mid 2011)

Thay thế hoặc nâng cấp ổ SSD trong máy tính xách tay của bạn bằng ổ cứng thể rắn mới từ OWC. SSD này tương thích với máy tính xách tay MacBook Air 11″ hoặc 13″ cuối năm 2010 hoặc giữa năm 2011.
Tốc độ 3G trong MacBook Air cuối năm 2010 – lên tới 275 MB/s
Tốc độ 6G trong MacBook Air giữa năm 2011 – lên tới 507 MB/s