MacBook Pro 13″ Retina (Mid 2012-Early 2013) SSD

Thay thế hoặc nâng cấp SSD trong máy tính xách tay của bạn. Phần này tương thích với máy tính xách tay MacBook Pro 13″ Retina giữa năm 2012 hoặc đầu năm 2013.