MacBook Pro 13″ and 15″ Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD

Thay thế hoặc nâng cấp SSD trong máy tính xách tay của bạn. SSD này tương thích với máy tính xách tay MacBook Pro 13″ Retina cuối năm 2013 hoặc giữa năm 2014.