MacBook Pro 13″ and 15″ Retina (2015) SSD

Thay thế hoặc nâng cấp SSD trong máy tính xách tay của bạn. SSD này tương thích với máy tính xách tay MacBook Pro 13″ hoặc 15″ Retina 2015.