Mac Studio 【Apple M1 MAX 10-core CPU, 24-core GPU】 32GB 1TB

Thông tin sản phẩm:

  • Tình trạng:
  • CPU : Apple M1 MAX 10-core CPU, 24-core GPU , 16-Core Neural Engine
  • Ram : 32GB Hợp Nhất ; ( Max 64Gb )
  • Ổ Cứng : 1TB SSD storage¹
  • Front: Two USB-C ports, one SDXC card slot
  • Back: Four Thunderbolt 4 ports, two USB-A ports, one HDMI port, one 10Gb Ethernet port, one 3.5 mm headphone jack
  • – Hổ trợ Màn hình ngoài : 5
    • 4 Màn hình 6k 60 hz với USB C và 1 màn hình 4k 60hz HDMI
Danh mục: