Mac Mini 2020 ( M1 / 8GB / 512GB ) – MGNR3

 • Thông tin sản phẩm:

  • Tình trạng: used 99%
  • CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
  • Ram: 8GB ( 16Gb ) unified memory
  • Ổ Cứng : 512GB SSD storage
  • Gigabit Ethernet
  • Hổ trợ Màn hình ngoài : 2
   • 1 Màn hình 6k 60 hz với Thunderbolt 3 và 1 màn hình 4k HDMI 2.0
Danh mục: