Mac Mini 2018 – ( I5 3.0ghz / 8GB / 256GB ) – MRTT2

Thông tin sản phẩm:
  • CPU: 3.0GHz Six-core 8th-generation Intel Core i5-8500B
  • RAM: 8GB 2666MHz DDR4 memory x 2 Slot ; ( Up Max : 64Gb )
  • Storage: 256GB PCIe-based SSD storage
  • Connectivity: 2 x USB 3.0, 4 x Thunderbolt 3(USB-C), 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 Jack 3,5mm
  • Hổ trợ Màn hình ngoài : 3
    • TH1 : 2 màn hình 4k 60hz với thunderbolt 3 và 1 màn hình 4k HDMI 2.0
    • TH2 : 1 Màn hình 5k 60 hz với Thunderbolt 3 và 1 màn hình 4k HDMI 2.0
Danh mục: