Mac Mini 2018 -( I3 – 3.6Ghz / 8G / 128GB ) – MRTR2

Thông tin sản phẩm:
  • Tình trạng: used 99%
  • CPU: 3.6GHz Quad-core 8th-generation Intel Core i3-8100B
  • RAM: 8GB 2666MHz DDR4 memory x 2 Slot ; ( Max : 64G )
  • Storage: 128GB ( 256Gb ) PCIe-based SSD storage
  • Connectivity: 2 x USB 3.0, 4 x Thunderbolt 3(USB-C), 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 Jack 3,5mm
  • Hổ trợ Màn hình ngoài : 3
    • TH1 : 2 màn hình 4k 60hz với thunderbolt 3 và 1 màn hình 4k HDMI 2.0
    • TH2 : 1 Màn hình 5k 60 hz với Thunderbolt 3 và 1 màn hình 4k HDMI 2.0
Danh mục: